Založenie Organizačnej zložky

Podľa Obchodného zákonníka (§ 21 ods. 3 ) podnikaním zahraničnej osoby na území SR sa rozumie podnikanie, ak má na území Slovenska umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku.

Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenska za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Založenie Organizačnej zložky „ALL INCLUSIVE“ - 680€

Pri založení Organizačnej zložky „All Inclusive“ naši zamestnanci zabezpečia všetky úkony spojené so založením.

Okrem poplatku za založenie organizačnej zložky zaplatíte navyše:
  • za každú voľnú živnosť je poplatok pri vydaní živnostenských listov 0 €, za každú viazanú alebo remeselnú živnosť plus 7,5 €
  • poplatky za overenie podpisov (3 € na matrike, alebo cca. 13 € u notára)

Organizačná zložka

Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenska pritom vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva pochopiteľne zahraničná osoba, keďže ide o jej organizačnú zložku.

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby právnu subjektivitu nemá. Možno ju považovať za akúsi predĺženú ruku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej táto podniká na území Slovenska. Pre zápis organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby netreba splatiť žiadne základné imanie. Základné imanie má totiž väčšinou zahraničná osoba.

V mene organizačnej zložky koná vedúci organizačnej zložky. Pre org. zložku platí zákonodarstvo krajiny, kde je organizačná zložka zriadená.

Pre založenie je potrebné zo strany zahraničnej osoby vyhotoviť:

  • Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky
  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti o zápise sídla spoločnosti do Obchodného registra
  • Podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky
  • Dokumentácia pre Obchodný register
  • Formulár na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní
  • Dokumentácia pre Živnostenský úrad


Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí

Ready Made s.r.o.

Ready made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.

Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Pri zakúpení Ready made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.

...už od 499€

Sídlo spoločnosti

Využívanie virtuálneho sídla Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov a sídlo Vašej spoločnosti nemusíte spájať s adresou Vášho trvalého bydliska.

Kontakt

Telefón: +421 917 750 587
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk

Spoločnosť Company Consulting s.r.o. je členom nadnárodného Holdingu CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii.