Ready Made s.r.o.

Ready made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú už zapísané na Živnostenskom registri, na Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade.

Pri zakúpení Ready made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Zmena konateľa je právoplatná dňom podpisu dokumentov. Kúpou Ready-made spoločnosti tak ušetríte čas a vyhnete sa zdĺhavému zakladaniu spoločnosti.

Zoznam Ready Made s.r.o. na predaj už od 499€

Zápis zmien do Obchodného registra trvá následne cca. 2 až 6 dní.

Pri každom prevode Ready made spoločnosti garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.

V cene predaja spoločnosti je okrem zmeny konateľov a spoločníkov zahrnutá aj možnosť zmeniť názov a sídlo spoločnosti, doplnenie predmety činnosti. K spoločnosti Vám v prípade záujmu vieme zaistiť registráciu platiteľa DPH.

V cene je zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti, kde je možné zmeniť:
  • názov spoločnosti
  • sídlo spoločnosti
  • konateľa a spoločníka spoločnosti
  • doplniť alebo vymazať predmety podnikania

Cena ďalej zahŕňa vypracovanie dokumentov k predaju spoločnosti - prevodu obchodného podielu, vypracovanie celej dokumentácie k zmenám, podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, oznámenie zmien v spoločnosti na živnostenskom a daňovom úrade.

Notárske poplatky hradí klient.

Sídlo spoločnosti

Pri kúpe Ready Made spoločnosti s.r.o. môžete využiť aj ponuku na prenájmu sídla spoločnostiza 9,- Eur / mesiac na 5 adresách v Bratislave.

Vysehradska Vienna-gate Klincova Michalska
Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska ulica Klincová Michalská

Čo je Ready made s.r.o. ?

Ready made spoločnosti sú spoločností, ktoré nikdy nevyvíjali žiadnu činnosť a boli založené čisto s cieľom ďalšieho predaja. Zmyslom ready made s.r.o. na Slovensku je ponúknuť novú spoločnosť, ktorá nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, ktorá má splatené základné imanie a je už zapísaná na Živnostenskom registri, na Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade.

Spoločnosti sú zapísané v Obchodnom registri a registrované pre daň z príjmu, ale nikdy nevyvíjali žiadnu činnosť a boli založené čisto s cieľom ďalšieho predaja.

Kúpou danej spoločnosti sa stávate jej okamžitým konateľom a môžete rozbehnúť svoje podnikanie. Následný zápis zmien do Obchodného registra má len potvrdzujúci účinok.

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí

Ready Made s.r.o.

Ready made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.

Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Pri zakúpení Ready made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.

...už od 499€

Sídlo spoločnosti

Využívanie virtuálneho sídla Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov a sídlo Vašej spoločnosti nemusíte spájať s adresou Vášho trvalého bydliska.

Kontakt

Telefón: +421 917 750 587
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk

Spoločnosť Company Consulting s.r.o. je členom nadnárodného Holdingu CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii.