Ready Made firmy

Ready Made firmy kupujú zákazníci, ak nemajú dostatok času na založenie novej spoločnosti. Ready Made firmy sú bez akejkoľvek obchodnej histórie, bez akýchkoľvek záväzkov, uzavretých zmlúv, obratov alebo finančných operácií.

Najvýhodnejšie je kúpiť Ready Made firmu, keď chcete podnikať čo v najkratšom čase bez toho, aby Vám ušli Vaše dodávateľské zákazky. Kúpou čistej spoločnosti bez ekonomickej histórie máte zaručené bezproblémové podnikanie v čo najkratšom čase. Zmyslom Ready Made firmy je ponúknuť novú firmu, ktorá nemá žiadne záväzky ani pohľadávky a ktorá má splatené základné imanie v plnej výške.

Zoznam Ready Made s.r.o. na predaj už od 499€

Pri prevode Ready Made firmy je v cene predaja okrem zmeny konateľov a spoločníkov zahrnutá aj možnosť zmeniť názov a sídlo spoločnosti, doplnenie predmety činnosti. K spoločnosti Vám v prípade záujmu vieme zaistiť registráciu platiteľa DPH. Pri prevode Ready Made firmy zaistíme rýchlu zmenu obchodného mena, sídla, nové Osvedčenie o živnostenskom oprávnení a ďalšie pre Vás nevyhnutné zmeny, vrátane rýchleho zápisu do obchodného registra.

Zmeny údajov vo výpise z Obchodného registra trvajú cca. 5 až 7 dní.. Následne od nás obdržíte nový výpis z Obchodného registra.

Pri predaji Ready Made je potrebná:
  • účasť všetkých konateľov aj spoločníkov na prevode
  • doklady totožnosti - občiansky preukaz alebo pas všetkých konateľov a spoločníkov
  • ak je spoločníkom právnická osoba, potrebný je aktuálny výpis z obchodného registra tejto spoločnosti
  • pri zmene sídla spoločnosti je potrebné doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo nájomná zmluva, a list vlastníctva k nehnuteľnosti
  • výpis z registra trestov nového konateľa (ak nemá Slovenské občianstvo)

Čo je Ready Made firma?

Ready Made firma je spoločnosť s.r.o., ktorá nikdy nevykonávala žiadnu činnosť a bola založené čisto s cieľom ďalšieho predaja. Zmyslom Ready Made s.r.o. na Slovensku je ponúknuť novú spoločnosť, ktorá nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, má splatené základné imanie a je hneď pripravená k prevodu.

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí

Ready Made s.r.o.

Ready made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.

Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Pri zakúpení Ready made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.

...už od 499€

Sídlo spoločnosti

Využívanie virtuálneho sídla Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov a sídlo Vašej spoločnosti nemusíte spájať s adresou Vášho trvalého bydliska.

Kontakt

Telefón: +421 917 750 587
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk

Spoločnosť Company Consulting s.r.o. je členom nadnárodného Holdingu CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii.