Výhody Ready Made s.r.o.

Kúpou Ready Made spoločnosti sa klient môže v relatívne krátkom čase začať venovať realizácii svojich podnikateľských zámerov, napríklad pri vstupe do rôznych tendrov.

Tieto spoločnosti boli založené a zapísané do obchodného registra výhradne za účelom predaja klientovi a majú úplne splatený základný kapitál. V dobe medzi svojím vznikom a predajom nevykonávajú žiadnu činnosť, nemajú záväzky ani pohľadávky.

Obchodný podiel Ready Made spoločností nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, ani právami tretích osôb, nie je naň zriadené záložné právo a nie je predmetom exekučného konania.

Výhody kúpy Ready Made spoločnosti možno zhrnúť nasledovne:

  • môžete okamžite začať podnikať
  • konateľom sa môžete stať už dnes
  • konateľom a spoločníkom sa môžete stať už dnes
  • spoločnosť je bez obchodnej histórie, záväzkov a pohľadávok
  • spoločnosti sú založené výhradne za účelom ďalšieho predaja, nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť
  • spoločnosť je už registrovaná v obchodnom registri
  • spoločnosť má pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO)
  • spoločnosť má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ)
  • niektoré spoločnosti majú už založený bankový účet (bez akejkoľvek operácie na účte), takže je možné prijímať platby okamžite po prevode
  • garancia aktuálnosti korporátnej dokumentácie a bezúhonnosti našich konateľov
Najväčšou výhodou pri kúpe ready made spoločnosti je, že máte istotu, že firma nemá žiadne dlhy, čo Vám garantujeme v zmluvnej dokumentácii.

Ak máte záujem o kúpu ready made s.r.o. vyberte si zo zoznamu voľných ready made spoločností a okamžite Vám ju vieme rezerovať a začať s prípravou dokumentov k prevodu.
Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí

Ready Made s.r.o.

Ready made spoločnosti s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.

Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Pri zakúpení Ready made s.r.o. môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín.

...už od 499€

Sídlo spoločnosti

Využívanie virtuálneho sídla Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov a sídlo Vašej spoločnosti nemusíte spájať s adresou Vášho trvalého bydliska.

Kontakt

Telefón: +421 917 750 587
Adresa: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
E-mail: info@c-c.sk

Spoločnosť Company Consulting s.r.o. je členom nadnárodného Holdingu CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii.